Tiến việt Tiếng Anh

Danh sách các nước được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Danh sách các nước được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Danh sách các nước được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Danh sách các nước được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Danh sách các nước được miễn hợp pháp hóa lãnh sự
Danh sách các nước được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Hỏi đáp > Danh sách các nước được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Danh sách các nước được miễn hợp pháp hóa lãnh sự:

 1. Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân
 2. Cộng hòa Ba lan
 3. Cộng hòa Bun-ga-ri
 4. Cộng hòa Bê-la-rút
 5. Vương quốc Cam-pu-chia
 6. Cộng hòa Cu-ba
 7. Trung Quốc (Đài Loan)
 8. Vương quốc Đan Mạch
 9. Vương quốc Hà Lan
 10. Cộng hòa Hung-ga-ri
 11. Cộng hòa I-Rắc
 12. Cộng hòa I-ta-li-a
 13. CHDCND Lào
 14. Mông Cổ
 15. Liên Bang Nga
 16. Nhật Bản
 17. Cộng hòa Pháp
 18. Ru-ma-ni
 19. Cộng hòa Séc
 20. Liên bang Thụy Sỹ
 21. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
 22. U-Crai-na
 23. Cộng hòa Xlô-va-ki-a
 24. Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

Ghi chú:

- Theo quy định tại Điều 9.4 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự, giấy tờ, tài liệu mà cơ quan tiếp nhận của Việt Nam hoặc của nước ngoài không yêu cầu phải HPH, CNLS phù hợp với quy định pháp luật tương ứng của Việt Nam hoặc của nước ngoài thì cũng được miễn HPH, CNLS.

- Việc thực hiện theo các Hiệp định nêu trên không ảnh hướng đến việc HPH, CNLS giấy tờ theo yêu cầu của công dân tại các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam nhằm tạo thuận lợi cho công dân theo quy định tại Điều 10.2 Thông tư 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 của Bộ Ngoại giao Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

(*) Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: Đối với giấy tờ như bằng cấp, chứng chỉ, lý lịch tư pháp (xác nhận không tiền án, tiền sự) và các giấy tờ liên quan khác do cơ quan công chứng của Trung Quốc hoặc cơ quan có thẩm quyền khác (bao gồm Hồng Kông, Ma Cao) chứng nhận, sau đó được Vụ Lãnh sự Bộ Ngoại giao Trung Quốc (hoặc cơ quan ngoại vụ địa phương Trung Quốc được ủy quyền) chứng thực thì phải HPH tại CQĐD Việt Nam tại Trung Quốc (Căn cứ theo nội dung công hàm trao đổi giữa Cục Lãnh sự và ĐSQ Trung Quốc tại Việt Nam).

Các tin khác

Chat Với Dịch thuật Việt Úc
GỌI
SMS