Tiến việt Tiếng Anh

Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dịch thuật Việt Úc

Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dịch thuật Việt Úc

Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dịch thuật Việt Úc

Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dịch thuật Việt Úc

Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dịch thuật Việt Úc
Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dịch thuật Việt Úc

Về giấy phép lao động cho người nước ngoài

Những trường hợp được miễn giấy phép lao động

Những trường hợp được miễn giấy phép lao động

03-11-2016 10:01:40 PM - 2531
Xin cho hỏi, những trường hợp nào được miễn phép lao động ? Công ty Dịch Thuật Việt Úc xin trả lời bạn như sau.
Điều kiện để xin cấp giấp phép lao động

Điều kiện để xin cấp giấp phép lao động

03-11-2016 09:56:11 PM - 1068
Xin cho hỏi điều kiện để xin giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam là như thế nào? Công ty Dịch Thuật Việt Úc xin trả lời bạn như sau.
Chat Với Dịch thuật Việt Úc
GỌI
SMS