Tiến việt Tiếng Anh

Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dịch thuật Việt Úc

Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dịch thuật Việt Úc

Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dịch thuật Việt Úc

Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dịch thuật Việt Úc

Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dịch thuật Việt Úc
Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dịch thuật Việt Úc

Về làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Hướng dẫn thủ tục sửa chữa thông tin thẻ tạm trú

Hướng dẫn thủ tục sửa chữa thông tin thẻ tạm trú

03-11-2016 09:50:17 PM - 1670
Xin hỏi thủ tục để sửa chữa thông tin trên tạm trú cho người nước ngoài? Công ty Dịch Thuật Việt Úc xin trả lời bạn như sau.
Thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài

03-11-2016 09:47:07 PM - 1018
Căn cứ Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi...
Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

03-11-2016 09:42:43 PM - 1045
Căn cứ Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi...
Chat Với Dịch thuật Việt Úc
GỌI
SMS