Tiến việt Tiếng Anh

Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dịch thuật Việt Úc

Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dịch thuật Việt Úc

Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dịch thuật Việt Úc

Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dịch thuật Việt Úc

Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dịch thuật Việt Úc
Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dịch thuật Việt Úc

Tuyển dụng

THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC MẠO DANH CTY VIỆT ÚC

THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC MẠO DANH CTY VIỆT ÚC

16-08-2022 08:45:04 AM - 72
Về việc tk tên Chi Doãn - Chi Đoàn mạo danh Công ty Dịch Thuật Việt Úc để yêu cầu Công tác viên/ứng viên làm bài test/tuyển dụng và sau đó yêu cầu chuyển khoản...)
Chat Với Dịch thuật Việt Úc
GỌI
SMS